QuartzMatrix

SERVICII DE PROIECTARE

Proiectare instalatii electrice

Proiectare voce-date

Proiectare curenti slabi

Proiectare desfumare

Servicii de proiectare instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti – sisteme de desfumare prin care se urmareste extragerea din spatiile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare si a folosirii mijloacelor de interventie.

Proiectarea si implementarea sistemelor de desfumare ca mijloace de protectie la incendiu asigura in primul rand mentinerea libera de fum a cailor de evacuare si acces, precum si eficienta interventiei pentru stingerea incendiului in faza lui incipienta.

In plus, instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti contribuie la reducerea efectului de ardere generalizata, la protectia echipamentelor si a mobilierului si in final reduce pagubele cauzate de descompunerea termica.

Sistemele de evacuare a fumului, de ecranare, de presurizare, ventilare si introducere de aer proaspat fac parte din complexul de actiuni numit desfumare. In cele mai multe cazuri fumul se evacueaza prin trape de fum sau ferestre care se deschid automat pentru a-i permite sa iasa din cladire.

Caracteristicile sistemului:

  • desfumarea activa presupune existenta unui sistem de senzori capabili sa detecteze producerea incendiului si a unui sistem electronic de activare a mecanismelor de evacuare a fumului
  • un sistem de desfumare este format din elemente mobile (cupole, luminatoare, ferestre de desfumare, voleti), mecanisme de deschidere, unitati de comanda

Cereti o oferta pentru serviciul de care aveti nevoie