Regulament concurs „Fii conectat la promoții!”

Art.1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului „Fii conectat la promoții!” este SC Quartz Matrix SRL înregistrată la registrul comerțului cu numărul J22/30/1994, având codul unic de identificare RO 5150840 și cu sediul social la adresa B-dul Carol I, nr. 5D, etaj 1, cod poștal 700506, Iași, jud. Iași și sediu de lucru la adresa B-dul Carol I nr. 5D, cod poștal 700506, Iași, jud. Iași, reprezentată prin Mihai SUCHAR în calitate de administrator. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului prezent. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.qmart.ro.

Art. 2. Perioada de desfășurare

Campania se va desfășura în perioada 20 septembrie – 30 octombrie 2021 pe www.qmart.ro

Art. 3. Condiții de participare

3.1. Pentru a participa la concurs trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. Să plaseze o comandă și să cumpere pe www.qmart.ro produse în valoare de minim 300 lei în perioada 20 septembrie – 30 octombrie 2021;

b. Să se aboneze la newsletter prin introducerea adresei de email în câmpul special de pe www.qmart.ro sau prin bifarea căsuței “Abonează-te la newsletter pentru a fi la curent cu noutățile și ofertele de pe Qmart.ro” din pagina de Finalizare comandă de pe www.qmart.ro

abonare-newsletter 2

abonare-newsletter 13.2. Concursul este deschis participării persoanelor juridice române și persoanelor fizice, cetățeni români, cu domiciliul în România, vizitatori ai site-ului www.qmart.ro în perioada 20 septembrie – 30 octombrie 2021. Prin înscrierea la concurs fiecare participant – persoană fizică, garantează:

  • că are peste 18 ani;
  • că are domiciliul în România;
  • că are deplina și neafectata capacitatea de folosință și exercițiu.

Persoanele juridice pot participa la concurs prin reprezentanții legali sau convenționali, care își pot dovedi calitatea în acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoană juridică (ex. nelimitativ: Administrator, Președintele Consiliului de Administrație, Președintele Asociației sau al Fundației etc.). Reprezentant convențional: cel ce poate reprezenta o persoană juridică în baza unei procuri/delegații/împuterniciri date de reprezentantul legal.

3.3. La aceast concurs nu au drept de participare următoarele persoane:
a. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) Organizatorului;
b. membrii familiilor prepușilor menționați mai sus (constând în copii, părinți, soț/soție);
c. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a participării în concurs.

Art. 4. Premii

Premiile oferite constau în 3 camere web Logitech 960-001364 în valoare totală de 821.1 lei cu TVA inclus.

Art. 5. Extragerea și anunțarea câștigătorilor. Acordarea premiilor.

Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți cu ajutorului site-ului www.random.org. Se vor extrage și 3 rezerve, în cazul în care primii 3 nu vor putea fi contactați sau nu își vor revendica premiul.

Extragerea va fi filmată, iar câștigătorii vor fi anunțari printr-un newsletter ulterior către cei care s-au calificat în concurs, în maxim 7 zile de la încheierea concursului. Aceștia vor fi mai apoi contactați de Organizator pentru a confirma datele de livrare în vederea expedierii premiului.

În cazul în care un câştigător a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat, premiul se va acorda altui câștigător din cele trei rezerve, în funcție de ordinea extragerii. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale participanților concursului şi de a se folosi de imaginea acestuia în scopuri publicitare. Organizatorul poate solicita participanților acordul pentru a publica și utiliza materiale audio, foto şi video cu el. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare (incluzând dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe altă cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au acelaşi rol etc.), atrage după sine eliminarea din concurs a concurentului respectiv.

Art. 6. Acordarea premiului

Câștigătorul Loteriei Publicitare va fi validat dacă îndeplinește cumulativ condițiile stipulate la Art. 3.1 si 3.2 din prezentul Regulament și pune la dispoziția comisiei de validare toate documentele justificative, inclusiv factura sau, după caz, facturile care fac dovada achiziționării produselor. Premiul oferit de Organizator va fi ridicat de câștigătorul desemnat conform articolului anterior, pe cheltuiala acestuia, de la sediul Organizatorului sau din altă locație indicată de Organizator, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor tragerii la sorți, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

În cazul în care persoana desemnată câștigătoare nu ridică premiul în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor tragerii la sorți, sau dacă aceasta nu poate face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate stipulate în prezentul Regulament, atunci va fi considerată câștigătoare persoana selectată ca rezervă. În situația în care nici cea de a doua persoană nu ridică premiul în termen de 30 de zile de la data notificării privind selecția alternativă, sau dacă aceasta nu poate face dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate stipulate în prezentul Regulament, premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia Organizatorului.

La primirea premiului, pentru justifiscare fiscală, se va încheia proces verbal de predare-primire.

Premiul oferit în baza prezentului Regulament nu poate fi înlocuit cu alte produse și nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

Art. 7. Protecția datelor cu caracter personal. Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal și protecția acestora

Prin participarea la prezenta Loterie Publicitară, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru justificare fiscală și pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR) nr. 657/2016. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de participanți către entități afiliate acestuia.

Sub acest aspect, participanții au luat act cu privire la dreptul acestora în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul gratuit la datele colectate sau prelucrate de Organizator, dreptul de intervenție asupra datelor, putând solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau de condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, fără nicio justificare, și, în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere la autoritățile competențe. În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele anterioare, participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Organizatorului la sediul social al acestuia, sau prin e-mail, la adresa de e-mail [email protected] Acordarea premiului ce face obiectul prezentei Loterii Publicitare poate fi un eveniment public, menit să promoveze produsele din portofoliul Quartz Matrix. Prin urmare, prin acceptarea premiului oferit de Organizator, câștigătorul Loteriei Publicitare își exprimă expres și neechivoc acceptul ca numele, adresa și imaginea acestuia, sau a reprezentantului persoanei juridice, să fie utilizate cu bună-credință și să fie făcute publice în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale audio-video ori pliante, fără ca acesta (câștigătorul) să emită pretenții financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operațiuni.

SC Quartz Matrix SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media. Prin participarea dvs. în această promoție și acceptarea premiului sau completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, abonare la newsletter declarați că acceptati necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a SC Quartz Matrix SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SC Quartz Matrix SRL, pentru desfășurarea activităților arătate în alineatul anterior.

Art. 8. Litigii

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente de la sediul organizatorului SC Quartz Matrix SRL.

8.2. Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea trimite la următoarea adresa: B-dul Carol I, nr. 5D, Iași, jud. Iași în atenția Departamentului Online în termen de maxim 2 zile de la încheierea concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o reclamație.

Art. 9. Dispoziții finale

9.1. Prin participarea la concursul Organizatorului, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor regăsite în prezentul regulament.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfășurare a campaniei, fără vreo notificare prealabilă, prin simpla postare pe site-ul www.qmart.ro.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară concursul.

9.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant din concurs care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al concursului.

9.5. Organizatorul nu-și asumă niciun neajuns creat de întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens.

9.6. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați: 0726 767 890, 0728 269 439, [email protected], L-V 8.30 – 17.30.

Organizator, SC Quartz Matrix SRL