Regulament campanie „Creati-va cont si primiti reducere in valoare de 1% la toate comenzile.

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei „Creati-va cont si primiti reducere in valoare de 1% la toate comenzile” (in cele ce urmeaza „Promotia” sau „Campania”) este SC Quartz Matrix SRL inregistrata la registrul comertului cu numarul J22/30/1994, avand codul unic de identificare RO 5150840 si cu sediul social la adresa B-dul Carol I, nr. 5D, etaj 1, cod postal 700506, Iasi, jud. Iasi si sediu de lucru la adresa Bd. Carol I nr. 5D, Cod 700506, Iasi, Jud. Iasi. In continuare orice referire la aceasta se va face sub numele de “Organizatorul”. Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe site-ul www.qmart.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.qmart.ro.

Art 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, Organizatorul acorda un voucher de reducere in valoare de 1% care poate fi folosit exclusiv pentru achizitia unor produse sau servicii din magazinul online www.qmart.ro, exceptie fiind serviciile din categoria Training si certificare IT – subcategoriile Certificari, precum si produsele/serviciile semnalizate ca fiind in promotie, in conditiile prevazute la art. 3.1.

2.2. Voucherul va fi emis online si disponibil participantilor dupa crearea contului in www.qmart.ro. Voucherul de reducere va fi activ in momentul adaugarii produselor in cosul de cumparaturi pe www.qmart.ro.

2.3. Voucherul este valabil pe perioada nelimitata si poate fi folosit la fiecare comanda efectuata.

2.4. Premiile constand in voucherul cadou nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

2.5. Valoarea voucherului este de 1% din valoarea comenzii cu TVA inclus. Voucherul ofera reducere doar pentru produse/servicii, nu si pentru transportul aferent comenzii.

3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, vizitatori ai site-ului www.qmart.ro care isi creeaza cont pe www.qmart.ro. Prin inscrierea la Campanie fiecare participant – persoana fizica, garanteaza:

· ca are peste 18 ani;

· ca are domiciliul in Romania;

· ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu.

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc.). Reprezentant conventional: cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/delegatii/imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;
b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Pentru a crea cont pe www.qmart.ro participantii trebuie sa acceseze sectiunea “Intra in cont – Creati un cont” si sa furnizeze date reale, valide si unice: Nume, Prenume, Adresa de e-mail, Numar telefon, precum si urmatoarele date ce nu sunt obligatorii: Companie, Cod unic de inregistrare companie.

3.4. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.5. Voucher-ul este nenominal si netransmisibil intre persoane fizice si/sau juridice.

3.6. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.7. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.

3.8. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera ca orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de voucher, fara alte despagubiri sau plati.

Art.4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura online, pe site-ul www.qmart.ro

4.2. Un vizitator isi poate crea cont o singura data, furnizand date reale si valide, nefiind valida inscrierea repetata la Campanie.

4.3. Voucherul poate fi acordat, in conditiile specificate in prezentul Regulament, in mod automat tuturor persoanelor care si-au creat cont in www.qmart.ro si consta intr-un voucher de reducere de 1% pentru toate comenzile ce vor fi realizate pe site-ul www.qmart.ro.

4.4. Participantul poate primi voucherul doar in format electronic. Voucherul de reducere va fi activ in momentul adaugarii produselor in cosul de cumparaturi pe www.qmart.ro.

5. Protectia datelor cu caracter personal

S.C. Quartz Matrix S.R.L. este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 27449. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Quartz Matrix SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe qmart.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media. Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a SC Quartz Matrix SRL, inregistrata Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 27449 si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre SC Quartz Matrix SRL, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre SC Quartz Matrix SRL, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre SC Quartz Matrix SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

Art.6. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www.qmart.ro.

6.2. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art.7. Litigii

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului SC Quartz Matrix SRL.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Bd. Carol I nr. 5, Iasi, Jud. Iasi in atentia Departamentului Online in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art.8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campaniile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, prin simpla postare a acestuia pe site-ul www.qmart.ro.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

8.5. Organizatorul nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6 Daca un participant nu va utiliza voucherul pana la incetarea campaniei, acesta va pierde voucherul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

8.7 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.8 Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a voucherului;

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a voucherelor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si/sau a celor din jur.

8.9 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.10 Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu voucherele, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu voucherele, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.11 Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: – pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei.

8.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea voucherului.

8.13 Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati: +(40)232-217.248; +(40)725.117.066, [email protected], L-V 8.30-17.30.

Organizator, SC Quartz Matrix SRL